Konference Stavební úřady 2008

Aldis

Ve dnech 25. a 26. září 2008 se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové konal 2. ročník celostátní konference STAVEBNÍ ÚŘADY 2008. Akce se zúčastnilo 460 pracovníků stavebních úřadů, silničních správních úřadů, vodoprávních úřadů, úřadů územního plánování a orgánů památkové péče. Mezi účastníky byla i řada pracovníků informatiky. Konference byla pořádána pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství a Statutárního města Hradec Králové. Jejím pořadatelem byla společnost IDG Czech a.s., odbornými partnery firma VITA software s.r.o. a Sdružení pro informační společnost a mediálními partnery časopisy Business World, Computerworld, Veřejná správa a E-government.

Za pořadatele akci zahájila RNDr. Jana Pelikáková, ředitelka IDG Czech a.s. a za hostitelské město Ing. Jiří Svátek, ředitel Úřadu rozvoje města Hradec Králové. Po nich účastníky pozdravili vzácní hosté Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra, Ing. Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ing. Daniel Pokorný, ředitel odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství a Jaroslav Zvára, koordinátor realizace Jednotného systému dopravních informací. Během slavnostního zahájení předali pořadatelé z firmy VITA software s.r.o. peněžitý dar Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových. Za nadační fond poděkovala a aktivity fondu představila Ing. Libuše Schmidová, členka dozorčí rady fondu.

Na slavnostní zahájení navázala přednáška náměstka ministra vnitra o eGovernmentu - o informačním systému datových schránek, autorizované konverzi dokumentů, základních registrech. Posluchači přednášky byli úředníci, kteří budou vykonavateli novinek vůči občanům a firmám. Odpoledne ve společném bloku přednášek Ing. Světlana Kubíková seznámila posluchače s Procesními diagramy ve veřejné správě, Ing. Karel Večeře s Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí, Jaroslav Zvára s Jednotným systémem dopravních informací a Ing. Daniel Pokorný s Informačními systémy ve vodním hospodářství.

Aldis

V Malém sále, Přednáškovém sále a Studiu proběhly bloky odborných přednášek určené specializovaně pro pracovníky stavebních a dalších správních úřadů. Zazněly přednášky pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje, Městského úřadu Černošice, Národního památkového ústavu, firem PilsCom s.r.o., GORDIC spol. s r.o., VITA software s.r.o., GEPRO spol. s r.o., GEOVAP spol. s r.o. a T-MAPY spol. s r.o. V Přednáškovém sále vyslechli pracovníci vodoprávních úřadů přednášky zástupců Ministerstva zemědělství a ve Studiu pracovníci silničních správních úřadů přednášky o Centrální evidenci uzavírek.

Náročný den uzavřel společenský večer, na kterém byli oceněni úspěšní pracovníci správních úřadů. Hlavní cenu předal Ing. Jaroslav Krupka, poslanec Parlamentu České republiky.

Druhý den konference proběhl již 13. seminář uživatelů programů firmy VITA software s.r.o. za účasti více než 300 osob. Během přednášek byl zhodnocen vývoj od posledního semináře a představeny novinky v programech.

Fotogalerie Fotogalerie


Pořadatelé
IDG

Partneři Partneři


Copyright © Stavební úřady 2008, webmaster@stavebniurady.cz