Konference Stavebních úřadů

STAVEBNÍ ÚŘADY 2011

 22. - 23. září 2011
 Kongresové centrum Zlín

Konference

KC Zlín

Ve dnech 22. a 23. září 2011 se v Kongresovém centru Zlín konala konference
STAVEBNÍ ÚŘADY 2011, které se zúčastnili

  • MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
  • Mgr. Eva Štauderová, 1. náměstkyně primátora statutárního města Zlína
  • Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí, místopředseda RVKIS
  • Ing. Pavol Baxa, generálny riaditeľ sekcie výstavby a bytovej politiky MDVRR SR
  • Ing. arch. Eva Jiřičná, architektka, autorka Kongresového centra Zlín
  • Ing. Libuše Schmidová, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
  • Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
  • JUDr. Jan Mareček, advokát, předseda České společnosti pro stavební právo
  • Ing. Karel Sviták, člen předsednictva Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů
  • Ing. Tomáš Holenda, oddělení RUIAN ČÚZK

a více než 450 pracovníků správních úřadů.


  Pořadatel
Marketing a Media Services

Copyright © Stavební úřady 2011, webmaster@stavebniurady.cz