Konference

Ve dnech 25. a 26. září 2014 se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové konala konference
STAVEBNÍ ÚŘADY 2014 a jiné správní úřady, které se zúčastnili

  • MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové
  • Ing. Věra Kovářová, poslankyně Parlamentu ČR
  • Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
  • Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu MMR
  • Ing. Viera Rajprichová, riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy MDVRR SR
  • JUDr. Vladimíra Sedláčková, zástupkyně ředitelky odboru stavebního řádu MMR
  • Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů
  • Ing. Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt eGovernmentu, MV
  • Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  • RNDr. Ivana Havlíková, zástupce generálního partnera, VITA software

a více než 480 pracovníků správních úřadů.

Aldis Aldis
  Pořadatel  Generální partner
Marketing a Media Services  VITA software 

Copyright © Stavební úřady 2014, webmaster@stavebniurady.cz