Konference Správní úřady 2010

Základní registry

Ve dnech 23. a 24. září 2010 se v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové konal 4. ročník konference pod názvem SPRÁVNÍ ÚŘADY 2010, které se zúčastnilo více než 500 pracovníků správních úřadů. Konference byla pořádána pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Hradec Králové.

V Hradci Králové účastníky přivítala tajemnice Mgr. Markéta Pešková. Během slavnostního zahájení předali zástupci firmy VITA software peněžitý dar Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových do rukou Ing. Libuše Schmidové, členky dozorčí rady fondu.

Na slavnostní zahájení navázala přednáška Ing. Jaroslava Krupky, poslance Parlamentu České republiky, o připravovaných změnách v legislativě. O eGovernmentu a základních registrech veřejné správy za ministerstvo vnitra promluvil Ing. Ondřej Felix, architekt eGovernmentu. Hlavní blok přednášek zakončil Ing. Karel Štencel, místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který blíže představil registr územní identifikace, adres a nemovitostí a informační systém územní identifikace.

Před slavnostním zahájením proběhl blok přednášek, ve kterém účastníci slyšeli o změnách legislativy od loňské konference a o způsobu práce stavebních úřadů ve Švédsku, o legislativě, digitalizaci a archivování.

Odpolední blok zahájily přednášky o roli stavebních úřadů při editování informačního systému územní identifikace a o ASPI v prostředí správních úřadů. Zasloužený prostor měla přednáška o vybraných otázkách aplikace stavebního zákona a potřebě jeho novelizace. Na závěr zazněly přednášky o elektronických podáních na stavebních úřadech s využití vzorů ve formátu PDF a o záměrech elektronizace stavebních úřadů na Slovensku a v Česku.

Náročný den uzavřel společenský večer, na kterém byli oceněni úspěšní pracovníci správních úřadů.

Druhý den proběhl seminář k agendovým informačním systémům firmy VITA software - školení uživatelů, informatiků a individuální konzultace.

Fotogalerie Fotogalerie

Pořadatelé

VITA software  IDG

Copyright © Správní úřady 2010, webmaster@stavebniurady.cz