Program konference

Čtvrtek, 23. září

FOYER I. PATRO
08.30-- Prezence

MALÝ SÁL
09.00--10.15 Úvodní blok přednášek
Seznámení s programem konference
Ivana Havlíková, prezidentka konference, 10'
Změny legislativy od loňské konference a agendové informační systémy
Jiří Štochel, VITA software, 20'
Stavební úřady ve Švédsku - legislativa, digitalizace a archivování
Gabriela Hitzgerová, Project Leader, Obchodní oddělení Švédského velvyslanectví
Thomas Danielsson, ředitel, Digital Management Solutions, 45' (česky, anglicky - překlad zajištěn)

VELKÝ SÁL
10.30--12.30 Slavnostní zahájení konference
eGovernment a správní úřady
Předání daru Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových
Připravované změny v legislativě
Jaroslav Krupka, poslanec, PSP ČR
eGovernment
Základní registry veřejné správy
Ondřej Felix, hlavní architekt eGovernmentu, MV ČR
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Karel Štencel, místopředseda, ČÚZK

MALÝ SÁL
13.30--17.00 Správní úřady - legislativa, praxe
Stavební úřady v roli editora informačního systému územní identifikace
Jiří Formánek, ČÚZK, Petr Kadaník, NESS Czech, 30'
ASPI v prostředí správních úřadů
Jiří Effler, Wolters Kluwer ČR, 20'
Vybrané otázky aplikace stavebního zákona a potřeba jeho novelizace
Jan Mareček, advokát, předseda České společnosti pro stavební právo, 90'
Elektronická podání na stavebních úřadech - využití vzorů ve formátu PDF
Jiří Štochel, VITA software, 20'
Státní správa a elektronizace stavebních úřadů na Slovensku a v Česku
Elektronické služby stavebného poriadku
Sjednocení postupů a digitalizace procesů ve struktuře územního plánování a stavebního řádu
Peter Skirka, Novitech, Jiří Štochel, VITA software, 30'

FOYER I. PATRO, MALÝ SÁL, LABSKÝ SÁL
19.30--00.00 Společenský večerProgram semináře VITA

Pátek, 24. září

FOYER I. PATRO
08.30-- Prezence

MALÝ SÁL
09.15--12.00 Seminář VITA
VITA - novinky od poslední konference
Společné, Stavební úřad, Přestupky
Jan Křížek, 90'
Školení pro informatiky
Jan Křížek, 60'

LABSKÝ SÁL
11.00--12.00 Seminář VITA
VITA - novinky od poslední konference
Správní úřad, Památky, Dopravní úřad, Pohledávky
Jaroslava Malá, 60'

VÝSTAVNÍ SÍŇ
09.30--12.00 Konzultace

Copyright © Správní úřady 2010, webmaster@stavebniurady.cz