Konference

Masarykova kolej

Ve dnech 13. a 14. září 2012 se v Betlémské kapli a v Masarykově koleji konala konference
STAVEBNÍ ÚŘADY 2012, které se zúčastnili

  • Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
  • Ing. Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů
  • Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu MMR
  • Ing. arch. Zuzana Kukučová, generálna riaditeľka sekcie výstavby MDVRR
  • Ing. Libuše Schmidová, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
  • Ing. Theodor Sojka, tajemník MM Chomutov, člen předsednictva STMOÚ
  • Ing. Svatoslav Novák, prezident ICT Unie
  • JUDr. Jan Mareček, advokát, předseda České společnosti pro stavební právo
  • Ing. Jiří Štochel, VITA software s.r.o.

a více než 420 pracovníků správních úřadů.


  Pořadatel  Odborní partneři
Marketing a Media Services  ICTU  ČSSP  VITA software 

Copyright © Stavební úřady 2012, webmaster@stavebniurady.cz