Program konference

Masarykova kolej Čtvrtek, 13. září

BETLÉMSKÁ KAPLE
08.30-- Prezence

09.30--10.00 Slavnostní zahájení konference
Přivítání účastníků:
Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí, místopředseda RVKIS
Jaroslav Krupka, poslanec Parlamentu ČR
Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
Robert Ledvinka, vrchní ředitel sekce pro eGovernment MV
Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu MMR
Zuzana Kukučová, generálna riaditeľka sekcie výstavby MDVRR
Michal Pešek, ředitel SZR
Theodor Sojka, tajemník MM Chomutov, člen předsednictva STMOÚ
Svatoslav Novák, prezident ICT Unie
Jan Mareček, předseda České společnosti pro stavební právo
Jiří Štochel, VITA software s.r.o.
Předání daru Nadačnímu fondu manželů Livie a Václava Klausových:
Libuše Schmidová, předsedkyně dozorčí rady

10.00--12.00 eGovernment a stavební úřady
Kam jsme došli a jak dál v eGovernmentu
Zdeněk Zajíček, náměstek ministra financí, místopředseda RVKIS, 30'
Základní registry v praxi
Robert Ledvinka, vrchní ředitel sekce pro eGovernment MV, 30'
Provoz a rozvoj základních registrů
Michal Pešek, ředitel SZR, 30'
RUIAN - stavební úřady v roli editorů a uživatelů dat
Karel Štencel, místopředseda ČÚZK, 30'

12.00--13.15 Oběd

13.15--16.30 Stavební úřady I
Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy
Eva Kubátová, odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment MV, 20'
Změny ve výkaznictví ČSÚ v souvislosti se zavedením RUIAN
Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ, 20'
Novela stavebního zákona
Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu MMR, 60'
Aktuální otázky aplikace stavebního zákona
Jan Mareček, advokát, předseda České společnosti pro stavební právo, 45'
Projekt digitalizace územního a stavebního řízení a dalších vybraných postupů podle stavebního zákona
Jiří Štochel, VITA software s.r.o., 45'

MASARYKOVA KOLEJ
19.30--00.00 Společenský večerPátek, 14. září

MASARYKOVA KOLEJ
09.00--12.00 Stavební úřady II
Novinky od poslední konference
AIS stavebního úřadu a základní registry
Jan Křížek, VITA software s.r.o., 90'
Informace pro správce AIS
Jan Křížek, VITA software s.r.o., 90'

09.00--12.00 Konzultace

Copyright © Stavební úřady 2012, webmaster@stavebniurady.cz